مشهد، احمدآباد، محتشمی 1، ساختمان شفا، آزمایشگاه تخصصی شمس
051-38401242
: 051-38401242     : مشهد، احمدآباد، محتشمی 1، ساختمان شفا، آزمایشگاه تخصصی شمس

بیمه های طرف قرارداد

بیمه خدمات درمانی
بیمه بانک ملی
بیمه نیروهای مسلح
بیمه بانک سپه
بیمه کمیته امداد
بیمه سلامت ایرانیان
بیمه تامین اجتماعی