آزمایشگاه تخصصی شمس

ساعات کاری

7:30صبح الی 10 شب

 

فکس:

051-8462978
 

تلفن تماس:

051-38401242