اخبار آزمایشگاهی

منتشر شده در
بروز شده در

اخبار آزمایشگاهی

((رویداد یک روزه آشنایی با کسب و کار های نوپا در حوزه ژنتیک))

 در این رویداد یک روزه که دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد با موارد ذیل آشنا خواهید شد 

1) چالش های پیش روی کسب و کار ژنتیک

2) نحوه ثبت اختراع

3) چالش تولید کیت های مولکولی 

4) باید و نباید های اخذ پروانه ساخت 

5) کنترل کیفیت محصولات ساخته شده

6) بازار یابی محصولات ساخته شده و نحوه مذاکره با جامعه هدف محصول 

زمان : 27 مرداد 1398

مکان : مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس