بیوشیمی

منتشر شده در
بروز شده در

بیوشیمی

بخش بیوشیمی آزمایشگاه شامل دو بخش بیوشیمی ادرار و بیوشیمی خون می باشد که از مهمترین بخشهای آزمایشگاه محسوب می شود.این بخش با دارا بودن مجهزترین و دقیق ترین دستگاههای آزمایشگاهی علاوه بر تست های روتین بیوشیمی توانایی انجام پیشرفته ترین آزمایشات را به دست آورده است. از جمله تست هایی که در این بخش انجام می شود می توان به تری گلیسیرید LDH ،HDL، LDL، VLDL، SGOT، SGPT، ALK ،کلسیم، سدیم ، فسفسر ، منیزیم،آلبومین ، گلوبولین، بیلی روبین، میکرو آلبومین و توتال پروتئین و….اشاره کرد. لیست کامل تست های این بخش در ذیل قابل مشاهده است....

 

تست های بیوشیمی

ردیف

نام تست

نمونه مورد نیاز

زمان جوابدهی

1

5-HIAA

Random urine

5 Days

2

ACE

CSF/ Serum

7 Days

3

Acid Phosphatase (Prostatic)

Serum

2 Days

4

Acid Phosphatase Total

Serum

2 Days

6

Alanine Aminotransferase (ALT)

Serum

Daily

7

Albumin (Alb)

Serum

Daily

8

Aldolase

Serum

2 Days

9

Alkaline Phosphatase

(Alk. Phos, ALP)

Serum

Daily

10

Amylase

Serum

Daily

11

Aspartate Aminotransferase (AST)

Serum

Daily

12

Bence Jones Protein

Urine

Daily

13

Beta 2 -Microglobulin (B2M)

Serum

Daily

14

Bilirubin - Direct (Conjugated)

Serum

Daily

15

Bilirubin (Total)

Serum

Daily

16

Calcium

Serum

Daily

17

Ceruloplasmin

Serum

Daily

18

Chloride

Serum

Daily

19

Cholesterol (Total)

Serum

Daily

20

Chromtography (amino acid)

Serum/Urine/CSF

11 Days

21

Citrate

Urine

Daily

22

Copper (Cu)

Serum

Daily

23

CPK-MB

Serum

Daily

24

Creatinine

Serum

Daily

25

Cryoglobulin, cryo

Serum

3 Days

26

CSF Analysis

CSF

Daily

27

CSF Glucose

CSF

Daily

28

CSF Lactate

CSF

Daily

29

CSF Protein

CSF

Daily

30

Cystatin C

Serum

3 Days

31

Cystine

Urine

6 Days

32

G6PD

Whole blood

Daily

33

Gamma Glutamyl Transferase

Serum

Daily

34

Glucose

Serum

Daily

35

Glucose Challenge Test (GCT)

Serum

Daily

36

Glucose Tolerance Test (GTT)

Serum

Daily

37

HbA1c

Serum

Daily

38

HDL Cholesterol

Serum

Daily

39

Homocysteine

Serum

Daily

40

Iron

Serum

Daily

41

Lactate Dehydrogenase (LDH)

Serum

Daily

42

LDL Cholesterol

Serum

Daily

43

Lipase

Serum

Daily

44

Lithium

Serum

Daily

45

Magnesium (Mg)

Serum

Daily

46

Micro Albumin (Urine)

Urine - 24hr collection

Daily

47

NorMetanephrine (Urine)

Urine

2 Days

48

Oligoclonal Band (OCB)

Serum & CSF (at the same time)

10 Days

49

Pb

Serum

8 Days

50

Phosphorus

Serum

Daily

51

Pleural Fluid Biochemistry Analysis

Pleural fluid

Daily

52

Potassium (K)

Serum

Daily

53

Protein (Total)

Serum

Daily

54

Pyruvate Kinase

Serum/ Plasma

4 Days

55

Sodium (Na+)

Serum

Daily

56

Stone Analysis

Stone

Daily

57

Synovial fluid Analysis

Synovial fluid

Daily

58

TIBC

Serum

Daily

59

Total. Protein Urine

Urine

Daily

60

Transferrin

Serum

Daily

61

Triglycerides

Serum

Daily

62

Troponin I

serum

Daily

63

Urea

Serum

Daily

64

Uric Acid

Serum

Daily

65

VMA

Urine - 24hr collection

Daily

66

Zinc

Serum

Daily