فلوسایتومتری

منتشر شده در
بروز شده در

فلوسایتومتری

فلوسايتومتري روش بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسایی سلول‌ها و طبقه بندی آنها به كار مي‌ رود. در این روش سلول های موجود در سوسپانسیون به صورت جریان لامینار از فلوسل و مقابل نور لیزر عبور کرده و از نظر مشخصات فیزیکی مثل اندازه، داشتن گرانول، شکل و پیچیدگی هسته و نیز از نظر شاخص های موجود در سطح غشا، سیتوپلاسم و هسته با واسطه آنتی بادی های منوکلونال که با مواد فلورسانس نشان دار شده اند بررسی می گردند. کاربردهای مختلفی برای فلوسیتومتری وجود دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به ایمیونوفنوتایپینگ لوسمی های حاد و مزمن، بیماری پلاسماسل ها، پایش درمان در لوسمی ها، تعیین فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماری، بررسی کمی سلول های ایمنی اشاره کرد.
در آزمایشگاه تخصص شمس با همکاری آزمایشگاه های بزرگ در تهران، ارزیابی بیماری های خونی و ایمنی صورت می پذیرد و از دستگاه فلوسیتومتر چهار رنگ و شش پارامتری می توان علاوه بر شمارش، تعیین حجم و گرانولاریتی سلول ها به بررسی شاخص های سطح ( CD Markers) در سطح، سیتوپلاسم و یا هسته سلول پرداخت و از یافته های آن در تشخیص، طبقه بندی، تعیین پیش آگهی و کنترل درمان بیماری های خوش خیم و بد خیم خونی، بیماری های نقص ایمنی،و کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) استفاده نمود.

از جمله مهمترین موارد کاربد فلوسایتومتری می توان  به موارد ذیل اشاده نمود

فلوسایتومتری

1

تشخیص و طبقه بندی لوسمی های حاد (Acute leukemia Flow cytometry panel)

2

تشخیص و طبقه بندی بدخیمی ­های مزمن لنفوئید (Lymphoid Neoplasm)

3

 تعیین حداقل بیماری باقیمانده در لوسمی­ های حاد و مزمن (Minimal Residual Disease (MRD) Acute & Chronic Leukemia)

4

استفاده از فلوسایتومتری در تشخیص و پایش درمان بیماران مبتلا به بدخیمی­ های پلاسماسل، خصوصاً مولتیپل میلوما

5

فلوسایتومتری مایعات بدن

6

فلوسایتومتری به منظور ارزیابی انواع لنفوسیتها و شمارش آنها در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ذاتی و اکتسابی

7

آزمایش قلوسایتومتری برای تشخیص هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH)